Säkra konstruktionslösningar

Kiiruna Talots bevisat säkra konstruktionslösningarl

Kiiruna Talots koncept har byggdetaljerna finslipats så att de är mer funktionella än vanligt.
Vi har fäst särskild vikt vid bland annat den fukttekniska funktionaliteten i våra konstruktionslösningar.
Alla våra husmodeller har botten- och vindbjälklagslösningar av erkänt god standard.

Vad gäller väggkonstruktionen kan du välja mellan tre olika alternativ.

Varmgrund

Grundkonstruktionen har mycket stor betydelse för husets säkerhet och livslängd i förhållande till övriga konstruktioner. Kiruna Talots husgrundslösning är en bevisat säker varmgrund.

Varmgrundens tekniska egenskaper härrör från erkänt god svensk kompetens. I våra huspaket har vi fäst särskild uppmärksamhet på detaljerna mellan golv- och väggkonstruktionerna samt husgrunden.

Husgrundens U-värde: 0,13

talopaketti avaimet käteen alapohja
talopaketti avaimet käteen seinärakenne

Tradition

Erkänt bra dubbelkonstruktion som använts i årtionden. Ångspärren sitter 50 mm från den inre ytan, och på så sätt kan alla elledningar dras innanför ångspärren. Det är viktigt för husets livslängd.

U-värde 0,17.

Future

I Future-modellen har vi utformat väggkonstruktionen med en fukttekniskt säker värmeisolering, där alla fuktexponerade konstruktioner har placerats i säkerhet på konstruktionens varma sida.

Tätningen i toppklass ger utomordentlig värmeisolering även under långa perioder av frost. Vår lösning tål fuktbelastningar utifrån och den kondensrisk som uppstår i ramkonstruktionerna under perioder av hällregn och fuktiga värmeböljor.

Alla nyckelfärdiga hus från Kiiruna Talot kan erhållas med denna väggkonstruktion.

Den uretan-baserade Future-väggkonstruktionen har u-värdet 0,11.

talopaketti avaimet käteen seinärakenne uretaani
talopaketti avaimet käteen hirsitalo

Massivt timmer

Timret som används i huspaketen är av 200 mm tjockt massivt trä. Väggen är av ett enda material, utan
tilläggsisolering.

Pölkky Oy:s otryckta massivtimmer möjliggör modernt modulbyggande även med timmerkonstruktion.

Alla nyckelfärdiga huspaket från Kiiruna Talot kan erhållas med timmerväggskonstruktion.

U-värde 0,53

Vindbjälklag

I våra vindbjälklag använder vi en ångspärrlösning som består av obs-skiva och spontad uretanisoleringsskiva, vilket garanterar långvarig täthet. Utöver 50mm uretan används även 450mm ekovilla i takbjälklaget.

Detta ger ett u-värde på 0,07.

talopaketti avaimet käteen yläpohja
talopaketti avaimet käteen

Fönster och dörrar för nyckelfärdiga hem.

Vi använder Pihlas lågenergifönster och dörrar i alla våra huspaket, vilka fulländar energieffektiviteten i ditt hem. Då fönsterstorlekarna blir större är detta en allt viktigare del av energieffektiviteten.

Observera att du har möjlighet att välja större fönster till alla våra husmodeller.

Ventilation

Kontrollerad maskinell ventilation ser till att inomhusluften är fräsch och av god kvalitet. En grundförutsättning för bra inomhusluft är att luften byts kontrollerat via ventilationskanalerna, inte genom byggnaden. När man vet varifrån luften kommer, kan den filtreras eller värmas upp efter egna behov. 

muuttovalmiin kodin automaatio